Świąteczne spotkanie klientów z marką BIOLINE, grudzień 2010